S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Úvod » PRE IZOLATÉROV » Iskrové skúšky 4CONTROL » 4CONTROL - eREX ( 0-12 kV ) - prístroj na iskrové skúšky


        

4CONTROL - eREX ( 0-12 kV ) - prístroj na iskrové skúšky

4CONTROL - eREX ( 0-12 kV ) - špičkový malý, kompaktný a prenosný prístroj na iskrové skúšky ( metóda HVET ) pre detekciui porúch na nevodivých povrchoch , hydroizoláciach a pod.

novinka akcia


5x
Skladom

 

Transparentná história cien
Dostupnosť: Informujte sa u predajcu
Číslo produktu: EREX
Nastaviteľné testovacie napätie: 0 - 12 kV
Hrúbka testovaných povrchov: 0,2 – 7,00 mm
Testovacia elektróda - kefa: ÁNO
Testovacia T-elektróda: ÁNO
Šírka elektródy: 12 cm
Vstavaná batéria Li-lon: 2500 mAh
Výdrž batérie na 1 nabitie: 1,5 hodiny
Uzemňovací SET: ÁNO
Nabíjačka: ÁNO
Nabíjací USB -C kábel: ÁNO
Rozmery prístroja: 120 x 45 x 41 mm
Rozmer prepravného boxu: 1 6x 16 x 7cm
Hmotnosť zariadenia s batériou: 0,3 kg
Hmotnosť celého setu v kufri: 0,65 kg
Výkon zariadenia: max. 5W
Metóda testovania: podľa NACE SP0274
Norma: EN 61010-1:2010/A1:2019AC:2019-04/A1:2019, EN61010-031:2015, EN IEC61010-2-034:2021/A11:2021, EN 61326-1, EN55011:2016/A1:2017/A11:2020
Záruka: 12 mesiacov
Akciová cena bez DPH : 1 520,00 EUR (45 791,52 SKK)
Akciová cena s DPH (20 %):
1 824,00 EUR (54 949,82 SKK)

do košíka:
  ks  

4CONTROL eREX set obsahuje:


Opis výrobku
1.1 Dôležité bezpečnostné upozornenia
Pred prvým uvedením do prevádzky si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu, pretože postup v súlade s týmto návodom je predpokladom správneho používania zariadenia.
Pri používaní zariadenia je neustále potrebné dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy špecifické pre Vašu krajinu.
Vždy venujte pozornosť pri využívaní zariadenia. Ako technik nesiete plnú zodpovednosť za bezpečnosť.
Návod na obsluhu platí pre všetky varianty ako aj pre všetky príslušné varianty modelu a tiež pre všetky stupne výbavy.
V návode na obsluhu sú opísané všetky možné varianty výbavy bez toho, aby boli označené ako mimoriadna výbava, variant modelu alebo výbava špecifická pre určitú krajinu. Preto vo vašom
zariadení nemusia byť k dispozícii všetky komponenty výbavy, ktoré sú opísané v návode na obsluhu.
Rozsah výbavy zariadenia sa vzťahuje na kúpnu zmluvu k zariadeniu. Ak máte otázky týkajúce sa rozsahu výbavy, obráťte sa na predajcu.
Vyobrazenia v návode na obsluhu slúžia iba na ilustráciu. Vyobrazenia sa môžu v nepodstatných detailoch líšiť od modelu vášho zariadenia, tieto sú chápané iba ako všeobecná informácia.
Výrobca neustále pracuje na ďalšom vývoji všetkých zariadení. Z tohto dôvodu sú kedykoľvek  možné zmeny rozsahu dodávky týkajúce sa formy, výbavy a techniky. Informácie uvedené v návode na
obsluhu zodpovedajú stavu informácií v čase redakčnej uzávierky.
Z technických údajov, vyobrazení a informácií návodu na obsluhu preto nie je možné vyvodiť žiadne právne nároky.
Okrem pokynov uvedených v jednotlivých častiach tohto návodu na obsluhu je potrebné vždy dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy špecifické pre Vašu krajinu.

Výstraha!

Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia, pokyny, obrázky a technické parametre dodávané s týmto elektrickým náradím. V prípade, ak dôjde k použitiu zariadenia v rozpore s týmto
manuálom a/alebo nebudú dodržané všetky bezpečnostné opatrenia a postupy , za spôsobenie škody na živote a/alebo zdraví a/alebo veciach zodpovedá užívateľ zariadenia v plnom rozsahu sám.
Všetky varovania a pokyny si odložte na budúce použitie.
Pojem „elektrické zariadenie“ v týchto upozorneniach sa vzťahuje na vaše elektrické zariadenie eRex napájané z batérie (akumulátorové).


1.2 Pred každým použitím
Pre vlastnú bezpečnosť a/alebo bezpečnosť spolupracujúcich je užívateľ zariadenia povinný pred
každým použitím zariadenia dodržať nasledovné pokyny:
● Skontrolujte zariadenie a uistite sa, že nemá viditeľne poškodenia.
● Skontrolujte, či je zariadenie suché.
● Zabezpečte, aby boli správne upevnené doplnkové príslušenstvo.
● Zabezpečte, aby všetky časti zariadenia boli poriadne dosadnuté.
● Zabezpečte, aby ste mali riadne upevnené a správne uzemnenie.
● Skontrolujte stav nabitia batérie.
● Zabezpečte, aby sa do zariadenia nemohla vniknúť tekutina.
● Nepoužívajte neoriginálne diely upevnené na zariadenie.
● Uistite sa, že na povrchu zariadenia sa nenachádza vlhkosť, nakondenzovaná kvapalina
● Uistite sa, že zariadenie nie je mokré.
● Uistite sa, že zariadenie je zbavené olejov a mastnoty.
● Zaujmite správnu polohu pri používaní. Viď. obrázok 9, nižšie.
● Upozornite svoje okolie o tom, že narábate s vysokonapäťovým zariadením.
● Uistite sa že používate elektricky nevodivé topánky s nevodivou podrážkou s hrúbkou minimálne 10 mm.
● Uistite sa že mate nasadené ochranné rukavice.
● Nepoužívajte zariadenie ak trpíte ochoreniami srdca.
● Nepoužívajte zariadenie v blízkosti osôb s kardiostimulátorom a/alebo ochoreniami srdca.
● Elektrické zariadenie skladujte mimo dosahu detí. Elektrické zariadenie nedovoľte obsluhovať osobám, ktoré sa neoboznámili s týmito pokynmi.

Bezpečnosť počas merania
● Nikdy neobsluhujte zariadenie, ak je obmedzená vaša schopnosť bezpečnej práce (napr. liekmi, alkoholom, omamnými látkami a pod.).
● Nenechávajte odvádzať svoju pozornosť a koncentráciu od používania zariadenia (napr. inými osobami, telefonickými hovormi a pod).
● Zabezpečte aby pri práci na lešení sa na lešení nenachádzala žiadna ďalšia osoba, ostatní pracovníci by mali byť vzdialení aspoň 2m od lešenia.
● Pracovný priestor udržujte čistý a dobre osvetlený.
● Kontrolné zariadenie eRex sa môže stať zdrojom vznietenia požiaru a výbuchu. Preto sa nesmie používať v blízkosti výbušných plynov alebo horľavých materiálov. Pri používaní zariadenia eRex vznikajú iskry, ktoré by mohli zapáliť prach alebo výpary. Kontrolné zariadenie eRex sa musí výlučne používať v otvorenom a dobre vetranom prostredí.
● Nepoužívajte v blízkosti detí alebo zvierat.
● Dodržiavajte predpisy a bezpečnostné pokyny.
● Pri dlhých intervaloch práce robte pravidelné prestávky (minimálne každé dve hodiny).
● Elektrické zariadenie nevystavujte dažďu ani vlhkosti. Ak do zariadenia vnikne voda, zvyšuje sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
● Uzemňovací kábel nepoužívajte na iné účely než na aké je určený. Uzemňovací kábel nikdy nepoužívajte na ťahanie, prenášanie ani zdvíhanie zariadenia. Uzemňovací kábel udržiavajte mimo tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých dielcov. Poškodený alebo zamotaný uzemňovací kábel zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
● Používajte osobné ochranné prostriedky ako ochranné rukavice s izolačnou schopnosťou, prilbu, ochrannú obuv s izolačnou schopnosťou a dlhé montérky.
● Zabráňte neúmyselnému spusteniu zariadenia. Pred zdvíhaním, prenášaním alebo odkladaním zariadenia skontrolujte či je vytiahnutý uzemňovací kábel. Neprenášajte zariadenie s prstom na vypínači.
● Elektrické zariadenie nepreťažujte. Používajte vhodné elektrické zariadenie pre vaše potreby.
Správne zvolené zariadenie splní svoju úlohu lepšie, bezpečnejšie a tempom na ktoré bolo navrhnuté.
● Elektrické zariadenie nepoužívajte, pokiaľ ma problém s vypínačom.
● Pred akoukoľvek zmenou príslušenstva si vytiahnite uzemňovací kábel a nechajte zariadeniu čas po dobu 1 minúty aby sa stratil elektrický náboj.
● Zariadenie nepoužívajte na iné účely ako na tie, na ktoré je určené.
● Rukoväť a úchopové plochy udržujte čisté, suché a zbavené olejov a mastnoty.
● Používajte výhradne nabíjačku určenú výrobcom.
● Nevystavujte zariadenie nadmernej teplote alebo ohňu. Vystavenie ohňu alebo teplote nad 130°C môže spôsobiť výbuch.
● Dodržiavajte všetky pokyny a nenabíjajte a nepoužívajte zariadenie eRex mimo teplotného rozsahu uvedeného v bode 1.4.
● Zariadenie držte výhradne za izolované úchopové plochy.
● Poškodené zariadenie eRex nepoužívajte, zariadenie nechajte opraviť výhradne kvalifikovanému servisnému technikovi, ktorý používa výhradne originálne identické diely a postupy určené výrobcom.
● Poškodené batérie nikdy neservisujte. Servis batérií by mal vykonávať výhradne výrobca alebo autorizovaný servis.
● Tlak vyvíjajte len v priamej línií s elektródou a nevyvíjajte nadmerný tlak. Elektróda sa môže ohnúť, zlomiť alebo spôsobiť stratu kontroly.
● Zariadenie eRex držte pevne.
● V prípade poškodenia a nesprávneho používania batérie sa môžu uvoľňovať výpary. Batéria sa môže zapáliť alebo vybuchnúť.
● Batériu neotvárajte.
● Batériu môžu poškodiť predmety ako klince, skrutkovače alebo nadmerný tlak pôsobiaci z vonku.

Postup pri používaní zariadenia:
Pred začatím manipulácie je potrebné použiť ochranné rukavice s izolačnou schopnosťou minimálne 15 KV a mať obuté izolačné topánky s nevodivou podrážkou s hrúbkou minimálne 10 mm.
Pred použitím je potrebné pripojiť do zariadenia elektródu. Pred vložením elektródy je potrebné skontrolovať či nie je pripojený uzemňovací kolík do portu a či je zariadenie vo vypnutom stave. Kontrola sa vykoná tak, že sa zariadenie uchopí do ruky a na zadnej strane nesmie svietiť žiadna kontrolka, zároveň zariadenie nesmie vydávať žiaden zvuk (obrázok 1a). V prípade, že svietia aj zelené LED diódy (obrázok 1b) a súčasne nie je zasunutý uzemňovací kolík v zariadení, zariadenie je nebezpečné používať a nesmie sa zasúvať do neho elektróda lebo by mohlo dôjsť k úrazu elektrickým prúdom. Na obrázku 1c je zariadenie v aktívnom stave – je zasunutý uzemňovací kolík. Po zasunutí elektródy je zariadenie pripravené k používaniu. Uzemňovaciu svorku zasuňte do zariadenia len vtedy, keď držíte zariadenie v ruke a ste pripravený k jeho používaniu podľa kapitoly 1.3. Pri každom prerušení merania tzn. odloženie zariadenia z ruky je potrebné vytiahnuť uzemňovaciu svorku. Obrázok 1 Z ľava do prava 1a Zariadenie vo vypnutom stave, 1b zariadenie v chybovom stave, 1c zariadenie v aktívnom stave s uzemňovacím kolíkom.


1.3 Správna a bezpečná poloha počas merania
Pred použitím zariadenia je potrebné si správne nasadiť ochranné rukavice s izolačnou schopnosťou minimálne 15 KV a správne obuť izolačné topánky s nevodivou podrážkou s hrúbkou minimálne 10
mm. Potom uchopte zariadenie do ruky za úchopovú plochu. Rukoväť treba držať v ruke vpredu prstami, vzadu dlaňou. Ukazovák položte na spúšťacie tlačidlo. Vystrite ruku so zariadením pred
seba, stlačením spúšťacieho tlačidla sa zapne zariadenie. Pred začatím merania zaujmite správnu polohu počas používania zariadenia (viď. obrázok 9) a polohu nemeňte. Poučte aj osoby v okruhu 2 metrov, aby sa k zariadeniu nepribližovali. Pre všetky osoby v okruhu 2m od zariadenia platia nasledujúce upozornenia, ktorých nedodržanie môže viesť k ťažkých zraneniam alebo k smrti.


● Nedotýkajte sa žiadnych kovových častí na zariadení.
● Ak má zariadenie viditeľné známky poškodenia, zariadenie vypnite a nepoužívajte.
● Zariadenie nepoužívajte vo vode alebo v mokrom prostredí.
● Nedotýkajte sa uzemňovacieho kábla.

1.4 Určenie správneho použitia (Intended use)
Zariadenie eRex je zariadenie na kontrolu celistvosti a zvarov na suchých a odhalených nevodivých fóliách a geomembránach. eRex sa používa na okamžitú kontrolu fólie hneď po inštalácii na preverenie ťažko prístupných miest vrátane zvarov a vertikálnych stien. eRex môže byť použitý aj na kontrolu dvojitej fólie (double lining systems) avšak pod fóliou musí byť použitá kontrolná fólia alebo iná elektricky vodivá vrstva. Používajte iba originál ELIS príslušenstvo a náhradné diely, v opačnom prípade sú záruka a/alebo
garančné nároky neplatné.

Nevodivá fólia:
● Minimálna hrúbka suchej fólie je 0,2mm
● Maximálna hrúbka kontrolovanej fólie je 7mm
● Maximálna šírka suchého zvaru je 10mm


Teplotný rozsah okolitého prostredia pre použitie zariadenia:
● 5-42 °C


Typy materiálov a hrúbka
Špecifické materiálové vlastnosti môžu mať vplyv na možnosti testovania.
● PE-HD 0,5mm – 5mm / 20 mil – 200 mil
● PP 0,8mm – 4mm / 32 mil – 160 mil
● PE-LD 0,8mm – 4mm / 32 mil – 160 mil
● TPO 0,8mm – 4mm / 32 mil – 160 mil
● FPO 0,8mm – 4mm / 32 mil – 160 mil
● CSSPE 0,8mm – 4mm / 32 mil – 160 mil
● PVC-P 0,8mm – 4mm / 32 mil – 160 mil
Ostatné materiály na vyžiadanie.

1.5 Nesprávne použitie (Non-intended use)
Akékoľvek iné použitie alebo akékoľvek použitie nad rámec opísaného typu použitia sa považuje za použitie, ktoré nie je určené na tento účel. Kontrola iných materiálov než tých, na ktoré je zariadenie
určené, sa považuje za nesprávne použitie zariadenia.

2. Technické údaje eRex
Výstupné napätie: 12kV
Nominálne napätie 3,7V
Výkon: 5W
Hmotnosť: 300g
Rozmery: 120 x 45 x 141mm
Kapacita batérie: 2500mAh
Výstup nabíjacieho adaptéra 5 V js., 1 A


2.1 Značenie
Zariadenie označené štítkom ktorý je umiestnený priamo na zariadení.
Obrázok 2: Štítok zariadenia eRex

3 Transport
Na prepravu eRex zariadenia používajte výhradne výrobcom dodávané ochranné puzdro.

4 eRex
4.1 Označenie na typovom štítku
Model a sériové číslo sú uvedené na typovom štítku zariadenia. Tieto informácie vpíšte do návodu na
obsluhu. V prípade akýchkoľvek otázok adresovaných našim zástupcom alebo autorizovaným
servisným centrám sa vždy odkážte na tieto informácie.
Model:.......................................................................
Serial no:...................................................................
Príklad typového štítka.


4.2 Obsah dodávky
Štandardné príslušenstvo v obsiahnuté v balení:
● 1x eRex tester
● 1x Mosadzná kefa
● 1x T-elektróda
● 1x Upínacia skrutka
● 1x Nabíjací USB-C kábel
● 1x Nabíjačka
● 1x Uzemňovací kolík


4.3 Doplnkové príslušenstvo
Viac doplnkového príslušenstva môžete nájsť na stránke www.elis.tech
Obrázok 3: eRex - brush
Obrázok 4:eRex T-probe


4.4 Prehľad častí zariadenia
Obrázok 5: Zobrazenie štartovacieho tlačidla a otvoru pre elektródu zariadenia eRex.
Obrázok 6: Zobrazenie indikátora stavu batérie a indikátora prerazenia na zariadení eRex
Obrázok 7: Zobrazenie nabíjacieho portu USB-C a kontrolky nabíjania.
Obrázok 8: Zobrazenie uzemňovacieho kontaktu na zariadení eRex.

5 Stručný návod
Vždy postupujte podľa návodu a dodržiavajte postup
prípravy a ukončenia prác zo zariadením eRex.


5.1 Príprava na použitie zariadenia eRex
● Nabite zariadenie
● Podľa potreby si pripravte požadovaný typ elektródy.
● Pripojte elektródu do zariadenia
● Pripojte uzemňovací vodič
● Stlačením spúšťacieho tlačidla spustite zariadenie do chodu.
● Zaujmite správnu polohu pri používaní.
Obrázok 9: Správna poloha pri používaní eRex.


5.2 Ukončenie práce zo zariadením eRex
● Uvoľnite spúšťacie tlačidlo
● Nechajte zariadenie 1 minúty stáť bez dotyku aby sa stratil všetok elektrický náboj.
● Vytiahnite uzemňovací konektor zo zariadenia
● Vytiahnite elektródu zo zariadenia.
● Odložte na suché miesto mimo dosahu detí.


6 eRex uvedenie do prevádzky
6.1 Bezpečnosť na pracovisku
Pripojený kábel musí mať možnosť voľného pohybu a počas práce nesmie prekážať užívateľovi alebo tretím osobám. Uzemňovací kábel musí byť schválený pre miesto použitia (napr. vonku) a musí byť zodpovedajúcim spôsobom označený. Musia sa používať zodpovedajúce konektory, ktoré sú čisté a bez korózie. Pri používaní zariadenia na pracovisku sa uistite, že disponujete vhodnými ochrannými prostriedkami ako sú ochranné rukavice s izolačnou schopnosťou minimálne 15 KV, prilba a izolačná obuv s nevodivou podrážkou s hrúbkou minimálne 10 mm. Zariadenie nepoužívajte na pracovisku, ktoré nie je dostatočne čisté, osvetlené, a na ktorom sa nachádzajú výbušné alebo horľavé materiály. Pred použitím zariadenia sa uistite, že sa na pracovisku nenachádzajú nežiaduce osoby, deti alebo zvieratá.
V prípade, ak je miestom pracoviska lešenie, pred použitím zariadenia skontrolujte, že sa na lešení nenachádzajú ostatní pracovníci.

6.2 Príprava na testovanie integrity
Nabíjanie
Miestne napájacie napätie musí zodpovedať menovitému napätiu uvedenému na zariadení. Ak sieťové napätie zlyhá, odpojte zariadenie zo siete. EN 61000-3-11; ZMAX = 0.324Ω + j 0.202Ω. V
prípade potreby sa poraďte so spoločnosťou dodávajúcou elektrinu. Ak sa zariadenie používa na staveniskách, musí sa použiť istič skratového prúdu na ochranu
pracovníkov na stavenisku pred úrazom elektrickým prúdom spôsobeným mokrom a vlhkosťou. Zariadenie eRex je vybavené nabíjacím konektorom USB-C.
Stav nabíjania je možné sledovať pomocou LED kontrolky pri konektore nabíjačky USB-C.
Status:
● Nabíjanie: Kontrolka nabíjania je červená.
● Úplné nabitie: Kontrolka nabíjania je biela.

Výrobca týmto vyhlasuje, že výrobok
Označenie: Iskrová skúšačka Typ eRex je v súlade s ustanoveniami týchto smerníc EÚ Smernice EU 2014/30/EU (EMC Directive)
2014/35/EU (LVD Directive)
2006/42/EU (RoHS Directive)

Použili sa tieto harmonizované normy:
Zosúladené normy:

EN 61010-1:2010/A1:2019AC:2019-04/A1:2019
EN 61010-031:2015
EN IEC61010-2-034:2021/A11:2021
EN 61326-1
EN55011:2016/A1:2017/A11:2020


Tento produkt bol vyrobený pod kontrolou systému manažérstva kvality, ktorý spĺňa požiadavky
normy ISO 9001:2015.NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

Nebol zatiaľ pridaný žiadny názor. Pridajte svoj názor alebo dotaz ako prvý.


Varianty tohto výrobku

Obrázok:
Číslo produktu / Názov tovaru:
Skladom:
Cena:
4CONTROL - eRAPTOR ( 0-40 kV ) - prístroj na iskrové skúšky
ERAPTOR
4CONTROL - eRAPTOR ( 0-40 kV ) - prístroj na iskrové skúšky
Skladom
Akciová cena 10 299,00 EUR (310 267,67 SKK)
4CONTROL - eRAPTOR+ ( 0-40 kV ) - prístroj na iskrové skúšky s GPS systémom
ERAPTORP
4CONTROL - eRAPTOR+ ( 0-40 kV ) - prístroj na iskrové skúšky s GPS systémom
Skladom
Akciová cena 12 699,00 EUR (382 570,07 SKK)
4CONTROL SPARKY "A" Set-  prístroj na iskrové skúšky a kontolu povlakov
FS4003
4CONTROL SPARKY "A" Set- prístroj na iskrové skúšky a kontolu povlakov
Skladom
Akciová cena 4 099,00 EUR (123 486,47 SKK)
BUCKLEYS - DRY ROOF PRO 2 ( 2-40 kV ) - prístroj na iskrové skúšky
BDRP02
BUCKLEYS - DRY ROOF PRO 2 ( 2-40 kV ) - prístroj na iskrové skúšky
Skladom
Akciová cena 7 558,80 EUR (227 716,41 SKK)
MWNlZGFjN2